Weflex 55 Toric

Weflex 55 Toric är en ickejonisk torisk mellanvätskehaltig (55%) halvårslins med asfärisk kantprofil för dagligt bruk. Stabiliseringsmarkering i 270° och grön prick i 90° för hjälp vid isättning.

Weflex 55 Toric går även att få färgad.
Finns även som extra tunn (Weflex 55 Toric Advance).

Beskrivning Material Radie Diameter Styrkor
Torisk mellanvätske-haltig lins Poly-alkyl-methacrylate NVP 8,40 till 9,60 i 0,3 steg 14,30 Sfär:
Asfärisk kantdesign för dagligt bruk Vätskehalt 55% -20,00 till -10,00 i 0,50 steg
Dynamisk stabilisering DK: 23x10-11 -10,00 till +10,00 i 0,25 steg
Diamantsvarvad +10,00 till +20,00 i 0,50 steg
Stabiliseringsmarkering i 270°
Grön prick i 90° Cylinder:
-6,00 till -2,50 i 0,50 steg
-2,50 till -0,50 i 0,25 steg
Axel:
1° till 180° i 1° steg