Contact Individual Multi

Contact Individual Multi är en multifokal kontaktlins i både sfärisk och torisk design i valfria styrkor.
Center Near eller Center Distance med en addition på 0,75 – 2,75 i 0,25 steg och med individuellt anpassade storlekar på additionszonen. Finns i två olika material, SilikonHydrogel eller Biokompatibelt Hydrogel. Svarvad kontaktlins för dagligt bruk.

Finns även i torisk design

Sfäriska detaljer

Biokompatibel Hydrogel

Silikonhydrogel

Material: Vitafilcon B Aerofilcon B
Vätskehalt: 54% 68%
Dk/T: 22*10 -9 59*10 -11
Radier / Diameter:

6,80 till 8.30 / 12,40 + 12,70
7,10 till 8.60 / 13,00 + 13,30
7,40 till 8.90 / 13,60 + 13,90
7,70 till 9,20 / 14,20 + 14,50
8,00 till 9,50 / 14,80 + 15,10
(Radier i 0,15 steg)

6,80 till 8.30 / 12,40 + 12,70
7,10 till 8.60 / 13,00 + 13,30
7,40 till 8.90 / 13,60 + 13,90
7,70 till 9,20 / 14,20 + 14,50
8,00 till 9,50 / 14,80 + 15,10
(Radier i 0,15 steg)
Styrkor: -30,00 till +30,00 i 0,25 steg -30,00 till +30,00 i 0,25 steg
Addition: +0,75 till +2,75 i 0,25 steg +0,75 till +2,75 i 0,25 steg
Central tjocklek: 0,11 mm 0,11 mm
UV-filter: Ja Ja
Tillverkningsmetod: Nano-form teknink Nano-form teknink
Förpackning: Singel Singel

När Zon (NZ)

Pupilldiameter avstånd, mycket ljus Standard Liten pupill < 2,5 mm
Storlek NZ dominant öga 2,3 2,0
Storlek NZ ickedominant öga 2,5 2,2

Avstånds Zon (FZ)

Pupilldiameter avstånd, mycket ljus Standard Liten pupill < 2,5 mm
Storlek FZ dominant öga 2,5 2,2
Storlek FZ ickedominant öga 2,3 2,0

Synupplevelse

När Zon (NZ)

Avstånds Zon (FZ)

Avstånd optimal / Nära mycket dålig

Dominant öga

Större närzon (0,4)

Mindre avståndszon (0,4)

Ickedominant öga

Större närzon (0,4)

Mindre avståndszon (0,4)

Avstånd optimal / Nära inte optimal Dominant öga Behåll närzon Behåll avståndszon
Ickedominant öga Större närzon (0,4) Mindre avståndszon (0,4)
Avstånd inte optimal / Nära optimal Dominant öga Mindre närzon (0,4) Större avståndszon (0,4)
Ickedominant öga Behåll närzon Behåll avståndszon
Avstånd mycket dålig / Nära optimal Dominant öga Mindre närzon (0,4) Större avståndszon (0,4)
Ickedominant öga Mindre närzon (0,4) Större avståndszon (0,4)