Conflex

Conflex är en gaspermeabel stabil kontaktlins med en sfärisk baksida och en asfärisk kantdesign.

Material och ytbehandling gör Conflex utmärkt biokompatibel. Ytbeläggningen av syrepermeabel polymer gör linsen mycket motståndskraftig mot beläggningar.

Conflex har en sfärisk baskurva, ett asfärisk kantlyft och kantutflatningen ger en tunn linskant för bästa komfort.

Tilläggslinser: Keratokonus (KE)

Beskrivning Material Radie Diameter Styrkor
Sfärisk Anduran (CAB-EVA) 5,00 till 9,40 i 0,05 steg) 8,90 till 10,40 i 0,50 steg -28 till +28,00 i 0,25 steg
Flerkurvig DK: 5x10-11
Ljust gråfärgad
Svarvad