Ove Pettersson

Ove är ExpertOptiks produktchef och med över 20 års erfarenhet av Wöhlk / ZEISS kontaktlinser är tillpassning av stabila linser en liten specialitet.

Arbetar främst med försäljning, information och rådgivning.